Πακέτα Συνεργασίας

Επαγγελματίας

Parent-Mentor Basic

ΔΩΡΕΑΝ
 • Προσωπική σελίδα
 • 1 Δημοσίευση Video
 • 1 Δημοσίευση Podcast
 • 1 Δημοσίευση Ebook
 • 1 Ημέρα διαθεσιμότητας στο ημερολόγιο

Parent-Mentor Advanced

55 45 / 3μηνο
 • Προσωπική σελίδα
 • 5 Δημοσιεύσεις Video
 • 5 Δημοσιεύσεις Podcast
 • 3 Δημοσιεύσεις Ebook
 • 3 Ημέρες διαθεσιμότητας στο ημερολόγιο
 • 1 ώρα συμβουλευτικής με την ομάδα μας
 • Δυνατότητα Online Συνομιλίας με Γονείς
 • Επιμέλεια Προφίλ

Parent-Mentor Pro

75 60 / 3μηνο
 • Προσωπική σελίδα
 • Απεριόριστες Δημοσιεύσεις Video
 • Απεριόριστες Δημοσιεύσεις Podcast
 • Απεριόριστες Δημοσιεύσεις Ebook
 • 7 ημέρες διαθεσιμότητας στο ημερολόγιο
 • 2 x 1:30 ώρες συμβουλευτικής με την ομάδα μας
 • Δυνατότητα Online Συνομιλίας - Messaging με Γονείς
 • Επιμέλεια Προφίλ
 • Προώθηση επαγγελματικού προφίλ στα social media
 • Απευθείας Συστάσεις σε Γονείς

Γονέας

Parent Free

ΔΩΡΕΑΝ
 • Πλήρης πρόσβαση και πλοήγηση στην πλατφόρμα
 • Απεριόριστες αγορές προϊόντων
 • Πρόσβαση στο Parentblog
 • Απεριόριστα αιτήματα συνεργασίας

Parent Plus

55 45 / 3μηνο
 • Πλήρης πρόσβαση και πλοήγηση στην πλατφόρμα
 • Απεριόριστες αγορές προϊόντων
 • Πρόσβαση στην ενότητα Parentblog
 • Απεριόριστα αιτήματα συνεργασίας
 • Δυνατότητα Online Συνομιλίας με Επαγγελματίες
 • Ανάλυση αναγκών & Απευθείας συστάσεις επαγγελματιών
 • 1 ώρα συμβουλευτικής γονέων
 • 1 τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού & 1 ώρα συμβουλευτικής σε μαθητές λυκείου
Μετάβαση στο περιεχόμενο